در اين صفحه مي توانيد به بخشي از دروس ضبط شده در سالهاي ۱۳۵۹ و۱٣۶٠ با صداي دکترعطاالله شهاب پور بهگر گوش فرا دهید.
برای شنیدن این سخنان به نرم افزار Media Player نیازمند هستید.

 دروس دکترعطاالله شهاب پور بهگر

 

مقدمه اي بر تشکيل کلاسها      
 درسهاي راه راست : بند اول      
 درسهاي راه راست : بند دوم      
 درسهاي راه راست : بند سوم      
  درسهاي راه راست : بند پنجم      
درسهاي راه راست : بند ششم قسمت اول      
درسهاي راه راست : بند ششم قسمت دوم      
درسهاي راه راست : بند هفتم قسمت دوم      
درسهاي راه راست : بند هشتم قسمت دوم      
درسهاي راه راست : بند نهم      
درسهاي راه راست : بند دهم      
درسهاي راه راست : بند يازدهم      
درسهاي راه راست : بند سيزدهم      


کليه مندرجات اين سايت متعلق به وحدت نوين جهاني بوده و هرگونه نسخه برداري از آن بدون اجازه کتبي از موسسين ممنوع است
© www.VahdatNavinJahani.org